Nasze Projekty

Wybrane opracowania technologiczne w zakresie laboratoriów i diagnostyki

 1. Technologia spalarni odpadów szpitalnych – Spalarnia we Wrocławiu na Brochowie, ul. Paczkowska;
 2. Technologia medyczna Laboratorium Kontroli Leków US PHARMACIA we Wrocławiu;
 3. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy – pracowni TK /tomografu komputerowego/ w Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego;
 4. Założenia techniczno – technologiczne do projektowania dla firmy BIOFACTOR – Zakładu Wytwarzania substancji aktywnych dla farmaceutyków /API/ w Lubaniu (produkcja insuliny, aprotyniny);
 5. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny  Pracowni Diagnostyki Naczyniowej i Pracowni  Wszczepiania Stymulatorów  Oddziału Internistyczno- Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu, ul. Traugutta 118 ;
 6. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny Szpitala HASCO – CLINIC  na 86  łóżek  + zespół 4 sal operacyjnych  + diagnostyka oraz poradnie specjalistyczne na 18 gabinetów /powierzchnia użytkowa 9.187 m2/  – Wrocław, ul. Wiśniowa.
 7. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny – pracowni absorpcji atomowej Kliniki Chorób Wewnętrznych PSK 1 we Wrocławiu , ul. Pasteura 1 –;
 8. Technologia medyczna Szpitala w Polanicy w zakresie:
  1. Laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego;
  2. pracowni przeszczepów tkankowych i hodowli skóry;
  3. działu histopatologii /sala sekcyjna z zapleczem + 5 laboratoriów histopatologicznych
 9. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny dydaktycznych nowego budynku Akademii Rolniczej we Wrocławiu  ul. Grunwaldzka /laboratoria Klinik: ogólnej uprawy roślin, szczegółowej uprawy roślin, ogrodnictwa, hodowli roślin, botaniki, laboratorium analitycznego/;
 10. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny – laboratorium elektrofizjologii  Katedry i Zakładu Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu ;
 11. Technologia medyczna i laboratoryjna – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu na 26 stanowisk poboru krwi, rozbudowa budynku głównego
 12. Technologia laboratoriów – Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego ul. Kominka;
 13.  Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny – pracowni absorpcji atomowej Kliniki Chorób Wewnętrznych Wrocław, ul. Pasteura.
 14.  Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny – laboratorium mikrobiologicznego dla firmy ALAB , Wrocław , ul. Joannitów;
 15.  Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny laboratoriów dla Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , ul Chełmońskiego ,  
 16. Technologia zwierzętarni i laboratoriów – Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu, ul. Rokietnicka;
 17.  Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny – Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej Katedry Fizjologii UJ CM w Krakowie , ul. Grzegórzecka;
 18. Architektura i technologia – Pracownia Biologii Molekularnej (diagnostyka genetycznych chorób i predyspozycji genetycznych) firmy GENESYS  Wrocław;
 19.  Technologia – laboratorium elektrofizjologii Katedry i Zakładu Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu , ul. Chałubińskiego;
 20. Technologia laboratoriów Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN  im. M. Nenckiego, Warszawa , ul. Pasteura;
 21.  Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny – banku tkanek Szpitala Specjalistycznego im. Biziela  w Bydgoszczy;
 22.  Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny pomieszczeń Pracowni naukowo – badawczej oraz Pracowni Fizjologii Doświadczalnej w Katedrze Fizjologii UJ CM, przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie;
 23.  Wytyczne technologiczne – Centrum Naukowo – Dydaktycznego Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego;
 24. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy pracowni NMR (rezonansu magnetycznego) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda.
 25. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny Zakładu Anatomii Patologicznej wraz z laboratorium histopatologicznym Zakładu pogrzebowego Walicki w Bytomiu.
 26. Koncepcja oraz program funkcjonalno użytkowy ośrodka Badawczo rozwojowego BIOVASC przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego;
 27. Technologia medyczna produkcji substancji niebezpiecznych – Wilków

Wybrane opracowania technologiczne w zakresie obiektów szpitalnych

 1. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy rozbudowy bloku operacyjnego  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w systemie modułowym;
 2. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy Szpitala Powiatowego w Krotoszynie o Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny i Centralną Sterylizatornię;
 3. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy rozbudowy bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w systemie modułowym;
 4. Wielobranżowy projekt budowlany nadbudowy oddziału intensywnej terapii dziecięcej wraz z blokiem operacyjnym Szpitala w Bydgoszczy w systemie modułowym;
 5. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy adaptacji pomieszczeń na centralną sterylizatornię Szpitala Ginekologiczno- Położniczego w Wałbrzychu;
 1. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny dla rozbudowy i przebudowy Powiatowego Szpitala w Zduńskiej Woli.
 2. Koncepcja rozbudowy, program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów realizacji robót budowlanych rozbudowy budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze o Szpitalny Oddział Onkologiczny.
 3. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala w Opolu o blok operacyjny, diagnostykę obrazową, centralną sterylizatornię. Budynek zrealizowany w systemie modułowym.
 4. Wielobranżowy projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  WS – SP ZOZ w Zgorzelcu..
 5. Koncepcja rozbudowy, program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów realizacji robót budowlanych budowy budynku oddziału chorób płuc i gruźlicy dla dzieci w Otwocku.
 6. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku nr 5 o oddział chirurgii ogólnej 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
 7. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny dla Centrum Medycznego Mama i Ja;
 8. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny Pracowni Mikrobiologii Szpitala dla zadania – rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny dla zadania „Budowa Pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu”.                          
 10. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny  adaptacji pomieszczeń budynku Pegaz na potrzeby przychodni medycznej PZU Zdrowie
 11. Technologia medyczna przebudowy, rozbudowy, nadbudowy pomieszczeń pawilonu nr 2 Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii -Szpital w Ludwikowie.
 12. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny przebudowy pomieszczeń bloku operacyjnego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie
 13. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wągrowcu
 14. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy dla realizacji zadania przebudowy części pomieszczeń zlokalizowanych w łączniku pomiędzy budynkami A i A1 na potrzeby pracowni endoskopii w DCO we Wrocławiu.
 15. Koncepcja funkcjonalna rozbudowy budynku szpitala w Bartoszycach oraz wstępnego zestawienia kosztów zadania.
 16. Koncepcja funkcjonalna oraz projekt technologiczny dla przebudowy części pomieszczeń budynku B na potrzeby oddziału paliatywnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 17. Koncepcja adaptacji pomieszczeń, program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów realizacji robót budowlanych na dostawę montaż oraz uruchomienie urządzeń medycznych pod nazwą „Uruchomienie Pracowni Naczyniowej diagnostyki i terapii wad serca u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”.                           
 18. Koncepcja architektoniczno-technologiczna wraz z oszacowaniem kosztów realizacji robót budowlanych dostosowania budynku Szpitala Powiatowego w Ustrzykach przy ul. 29 Listopada 57.
 19. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy dla zadania inwestycyjnego Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Budynek zrealizowany w systemie modułowym.
 20. Program medyczny na potrzeby Budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu                            
 21. Projekt  technologii medycznej budowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Ogólnego w Grajewie
 22. Koncepcja architektoniczna dla zadania inwestycyjnego pn.: Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 23. Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy na przebudowę Oddziału Chirurgii Ortopedycznej w budynku A WSS we Wrocławiu.